Als kleine onafhankelijke juridische uitgever bieden wij zowel jonge auteurs als gevestigde wetenschappers een laagdrempelige mogelijkheid om hun werk te publiceren. De eventuele inkomsten uit de publicaties zijn voor de auteur volledig transparant en worden op een faire grondslag gedeeld.

 

Gepubliceerd:

Boek Ontginning van woeste grondenOntginning van woeste gronden,
Prof. mr. R.F.H. Mertens 

Over het goederenrechtelijk instrumentarium in een veranderende maatschappelijke omgeving, in het bijzonder bij herontwikkeling van krimpgebieden, inaugurele rede 2 december 2011.
(ISBN/EAN: 978-94-91417-00-9)

Prijs: €14,95


Boek Zo moeder zo kind

Zo moeder, zo kind…
Prof. dr. Gerard-René de Groot

Opmerkingen over het optierecht op het Nederlanderschap van vóór 1985 geboren kinderen van een Nederlandse moeder en een niet-Nederlandse vader.  (ISBN/EAN: 978-94-91417-01-6)

Prijs: €24,95


Boek Towards A Toolbox For Nationality Legislation

Towards a Toolbox for Nationality Legislation
Prof.dr. G.R. de Groot

Afscheidsrede Maastricht 14 Oktober 2016.
(ISBN: 978-94-91417-02-3)
Niet te bestellen.

 

 


Boek Gemengde ComplexenGemengde complexen
M.C.E. van der Vleuten

Een onderzoek naar de juridische knelpunten in woongebouwen met zowel huurders als eigenaar-bewoners.
(ISBN/EAN: 97-94-91417-03-0)

Prijs: €79,50
Meer info…


Voorkant - VvERecht in ontwikkeling (Website)

VvERecht in ontwikkeling
Diverse auteurs

Diverse appartementsrechtelijke onderwerpen worden in deze lustrumbundel besproken door deskundige auteurs.
(ISBN/EAN: 978-94-91417-04-7)

Prijs: €24,95

Meer info…