Utrecht: vrijdag 23 november 2018
Tijd:  13.00 u – 17.30 u (cursusduur: 4 uur)

Prijs: € 495,- exclusief BTW

 

Docenten:
mr. dr. M.C.E. van der Vleuten, juridisch adviseur en post-doc onderzoeker aan de Open Universiteit Nederland.
prof. mr. R.F.H. Mertens, advocaat te Maastricht en bijzonder hoogleraar Zakelijke rechten aan de Open Universiteit Nederland.

Doelgroep: advocaten, (kandidaat)notarissen, bedrijfsjuristen

Niveau: Verdieping

 

Locatie: Utrecht

 

Inhoud:

In een in appartementsrechten gesplitst complex bestaan diverse rechtsverhoudingen tussen verschillende partijen. Denk daarbij aan:

  1. de goederenrechtelijke verhouding tussen de appartementseigenaars;
  2. de goederenrechtelijke verhouding tussen de appartementseigenaars en de eventuele bloot-eigenaar bij splitsing van een erfpacht- of opstalrecht;
  3. de goederenrechtelijke verhouding tussen eigenaars van hoofdappartementsrechten en onderappartementsrechten na ondersplitsing;
  4. de (kwalitatieve) lidmaatschapsverhouding tussen de eigenaars en de VvE;
  5. de (kwalitatieve) lidmaatschapsverhouding tussen de eigenaars en een vereniging ex artikel 5:112 lid 3 BW;
  6. de goederenrechtelijke en lidmaatschapsverhouding tussen beperkt gerechtigden (vruchtgebruikers, opstallers, erfpachter) op een appartementsrecht tot de (overige) appartementseigenaars en de VvE;
  7. de verhouding van huurders en andere gebruikers tot de overige appartementseigenaars;
  8. de verhouding van huurders en andere gebruikers tot de VvE;
  9. de bijzondere positie van de eigenaar/verhuurder in de VvE.

 

Deze cursus geeft meer inzicht in al deze verhoudingen.

Ongeveer twee uur wordt besteed aan de verhouding tussen huurders, verhurende eigenaar, eigenaar-bewoners en de VvE (gemengde complexen). De overige twee uur komen de goederenrechtelijke en lidmaatschapsverhoudingen aan bod.

 

Cursusmaterialen:
Cursisten ontvangen gratis het boek van M.C.E. van der Vleuten: Gemengde Complexen, een onderzoek naar de juridische knelpunten in woongebouwen met zowel huurders als eigenaar-bewoners, Nexus Legal Knowledge Development 2017 (499 blz.), alsmede een bundel met relevante andere materialen.

 

Opleidingspunten:

De cursus is goed voor 4 opleidingspunten in het kader van de Permanente Opleiding voor advocaten en notarissen. Voor meer informatie: mail naar info@nexuslegal.nl