Hoofd- en ondersplitsing
Docenten: Prof. mr. R.F.H. Mertens en mr. A.G. Hartman

Utrecht: Najaar 2018
Tijd:  12.30 u – 17.00 u (cursusduur: 4 uur)

Prijs: € 495,- exclusief BTW

Doelgroep: advocaten en (kandidaat)notarissen

Niveau: Verdieping

 

Tijdens deze cursus komen onder andere aan de orde:

 • Wanneer hoofd- en ondersplitsing toepassen (diverse gebruiksfuncties e.d.)?
 • Best practices bij hoofd- en ondersplitsing
 • Formaliteiten
 • Afstemming hoofd- en ondersplitsing
 • Welke aanpassingen kunnen/moeten in de modelreglementen worden aangebracht?
 • De ondersplitsingstekening
 • Valkuilen (bijvoorbeeld aandelen in gemeenschap, verdeling van   kosten, eensluidend stemmen of niet)
 • Wijziging splitsing en goederenrechtelijke handelingen (en praktische alternatieven)
 • Wijziging (hoofd)splitsing en wijziging ondersplitsing
 • Splitsing in appartementsrechten en vestiging van beperkte rechten (timing)
 • Rechten van onder-appartementseigenaars in de hoofdsplitsing, waaronder stemrecht, informatierecht, tijdige bijeenroeping vergaderingen.
 • Wijzigingen met betrekking tot hoofd- en ondersplitsingen in het nieuwe modelreglement van de KNB.

 

Opleidingspunten:

De cursus Hoofd – en ondersplitsing is goed voor 4 opleidingspunten in het kader van de Permanente Opleiding voor Advocaten en Notarissen. Voor meer informatie: mail naar info@nexuslegal.nl