Aankomende cursus

In het voorjaar van 2020 organiseert Nexus weer een nieuwe cursus. Voor de cursus Hoofd- en ondersplitsing in appartementsrechten en de nieuwe modelreglementen ontvangt u 4 opleidingspunten in het kader van de Permanente Opleiding voor Advocaten en Notarissen.

Hoofd- en ondersplitsing in appartementsrechten en de nieuwe modelreglementen
Utrecht: voorjaar 2020
Tijd:  13.00 u – 17.30 u (cursusduur: 4 uur)

Prijs: € 495,- exclusief BTW

Doelgroep:  (kandidaat)notarissen, notarieel medewerkers, advocaten.

Niveau: Verdieping

Klik hier voor meer informatie.

Gemengde complexen

M.C.E. van der Vleuten

Een onderzoek naar juridische knelpunten in woongebouwen met zowel huurders als eigenaar-bewoners.

Dit boek gaat over de gemengde complexen, gebouwen waarin zowel huurders als eigenaars wonen, en waar de huurders huren van een grooteigenaar, veelal een woningcorporatie. Eigenaar-bewoners kunnen andere belangen hebben dan de verhurende eigenaar, en de huurder kan weer andere belangen hebben. Daarom is het belangrijk dat de communicatie tussen deze drie partijen goed verloopt, en dat is in de praktijk lang niet altijd het geval. Door de gebrekkige communicatie, maar ook door het verschil in machtspositie, hebben alle partijen in een gemengd complex reden tot ontevredenheid. Daar komt bij dat huurders veel meer rechten blijken te hebben conform het huurrecht, de Woningwet en de Wet op het overleg huurder verhuurder dan menig eigenaar zich realiseert. Hierdoor kan de verhurende eigenaar onverenigbare verplichtingen hebben naar zowel zijn huurders als naar de VvE.
Niet alle problemen zijn direct op te lossen, maar enkele wel. Dit boek doet daartoe voorstellen op basis van praktijkonderzoek, onderzoek van de betrokken rechtsgebieden, een korte blik op alle mogelijke alternatieven voor een VvE en een onderzoek naar gemengde complexen in België.

Meer info